Styret


Styreformann   Per Halvorsen            911 16 254

Viseformann     Runar Nilsen             906 97 912

Kasserer         Olav Trevor Sørensen   901 53 455

Styremedlem    Henning Olset            922 66 948

Styremedlem    Jeanette Raad           909 53 828

Varamedlem     Morten Huth             416 12 458    

 

»  Hovedside
»  Styret
»  Vedtekter for SKVA SA
»  Kart over ledingsnettet
»  Teknisk informasjon
»  Årsmøte 2016
»  Referat Årsmøte 2016
»  Referat medlemsmøte 2016
»  Årsmøtedokumentene 2017
»  Referat Årsmøte 2017
»  Referat Medlemsmøte 2017
»  Årsmøtedokumentene 2018
»  Referat Årsmøte 2018
»  Referat medlemsmøte 30. juni 2018
»  Årsmøtedokumenter 2019
»  Referat Årsmøte 2020
»  Årsmøtedokumentene 2020
»  Referat Årsmøte 26.06.2021
»  Årsmøtedokumentene 2022
»  Referat Årsmøte 02.07.2022
Søndere Kråkerøy Vann- og Avløpslag SA
Telefon: 69 39 98 48
http://www.mamut.net/skva
Nettstedskart