Beskrivelse av selskapet

Søndere Kråkerøy Vann- og Avløpslag BA
Lislebyveien 174 1619 FREDRIKSTAD
Norge

Mobiltelefon: 901 53 455
Org.nr.: 991 779 892
Mva-nr.: 991 779 892
Daglig leder: Per Halvorsen

E-post: tresoere@online.no

»  Hovedside
»  Styret
»  Vedtekter for SKVA SA
»  Kart over ledingsnettet
»  Teknisk informasjon
»  Årsmøte 2016
»  Referat Årsmøte 2016
»  Referat medlemsmøte 2016
»  Årsmøtedokumentene 2017
»  Referat Årsmøte 2017
»  Referat Medlemsmøte 2017
»  Årsmøtedokumentene 2018
»  Referat Årsmøte 2018
»  Referat medlemsmøte 30. juni 2018
»  Årsmøtedokumenter 2019
»  Referat Årsmøte 2020
»  Årsmøtedokumentene 2020
»  Referat Årsmøte 26.06.2021
»  Årsmøtedokumentene 2022
»  Referat Årsmøte 02.07.2022
Søndere Kråkerøy Vann- og Avløpslag SA
Telefon: 69 39 98 48
http://www.mamut.net/skva
Nettstedskart