Velkommen til Søndre Kråkerøy Vann- og Avløpslag SA

Selskapet formål er å drifte et helårs vann og avløpsanlegg for selskapets medlemmer fra Tangen til Randholmen på Kråkerøy.

 

SKVA SA har i dag 274 medlemmer som er fordelt over 4 forskjellige hytteforeninger

 

Tyttebærtangen ,  Bjørnevaagen , Kaholmen, Femdalsund

 

 

»  Hovedside
»  Styret
»  Vedtekter for SKVA SA
»  Kart over ledingsnettet
»  Teknisk informasjon
»  Årsmøte 2016
»  Referat Årsmøte 2016
»  Referat medlemsmøte 2016
»  Årsmøtedokumentene 2017
»  Referat Årsmøte 2017
»  Referat Medlemsmøte 2017
»  Årsmøtedokumentene 2018
»  Referat Årsmøte 2018
»  Referat medlemsmøte 30. juni 2018
»  Årsmøtedokumenter 2019
»  Referat Årsmøte 2020
»  Årsmøtedokumentene 2020
»  Referat Årsmøte 26.06.2021
»  Årsmøtedokumentene 2022
»  Referat Årsmøte 02.07.2022
Søndere Kråkerøy Vann- og Avløpslag SA
Telefon: 69 39 98 48
http://www.mamut.net/skva
Nettstedskart